Privacy Policy

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kreasie Print & Design verwerkt uw persoonsgegevens omdat u producten van ons afneemt en/of een aanvraag bij ons heeft gedaan.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bedrijsfnaam
Voor- en achternaam
Naw-bedrijfsgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kreasie Print & Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailing
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw order en aanvragen te behandelen
U offertes toe te sturen voor onze producten
U te informeren over nieuwe producten in ons assortiment
U te informeren over wijzigingen van onze producten
U te informeren over acties op onze producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kreasie Print & Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kreasie Print & Design deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kreasie Print & Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kreasie Print & Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Kreasie Print & Design.

Contactgegevens
Kreasie Print & Design
Op de Coul 34
6124 BB Papenhoven
www.kreasie.nl
info@kreasie.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Omdat we niet uitsluiten dat er veranderingen zullen plaatsvinden binnen onze organisatie in de toekomst, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U vindt deze terug op onze website. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.

contact | informatie